Svetovanje za STARŠE

Čas, v katerem živimo, je takšen, da nam postavlja vse več zahtev in nevarnosti, vzgojne naloge pa postajajo vse težje in nepredvidljive. Starševsko znanje in izkušnje pogosto zaostajajo za medsebojnimi odnosi. Otroci hitro odraščajo in slabe navade hitro ponotranjijo.

Namen delavnic je pripraviti starše za čim bolj neformalno sodelovanje, jih s pomočjo pogovora opogumljati ter jim v kakšnem segmentu olajšati obdobje odraščanja njihovih otrok. S pomočjo pogovora, učenjem veščin, zmanjšanjem strahu in negotovosti pred težavami so delavnice staršem v pomoč pri iskanju odgovorov na prenekatera vprašanja.

Nekaj izmed tem:

 • Kako otroku postaviti zdrave meje
 • Počitek in spanje predšolskih otrok
 • Zakaj je dobro, da imajo učenci domače naloge?
 • Ob pojavljanju nasilja
 • Ko imamo doma najstnika
 • Poklicno usmerjanje otroka
 • Težave vedenja otrok in trening starševstva
 • Sprostitvene metode dela
 • Samopodoba otroka
 • Odnosi v družini
 • Kako po razvezi začeti na novo in biti otroku v pomoč
PSIHOTERAPIJA ZA STARŠE JE ZELO VELIKO DARILO ZA OTROKA 

(Margaret Sunderland)

Nataša Leban

Smer - vrsta psihoterapije:

geštalt-izskustvena družinska

Cena ure: 80 €

Vzlet

Svetovanje in posvetovanje je osebno in poteka na osnovi:

 • prostovoljnosti
 • skupnem dogovoru
 • zaupnosti podatkov