Supervizija

Za
podjetja

PODPORNA SUPERVIZIJA ZA KARIERNI RAZVOJ ZAPOSLENIH

Za
pedagoške delavce

SUPERVIZIJA ZA STROKOVNE DELAVCE

MAG. NATAŠA LEBAN,
PROF. SOC.PED.
MAG. NATAŠA LEBAN,
SOC.PED.

Izvajalka supervizije

Nataša je certificirana supervizorka z več kot desetletjem izkušenj iz supervizije in strokovna sodelavka Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Specializirana je za delo s strokovnimi delavci in ostalimi strokovnjaki, ki si želijo izboljšati svoje poklicno delovanje. Zaključila je psihoterapevtski študij geštalt izkustvene družinske terapije na Kemplerjevem inštitutu na Nizozemskem in pridobila evropsko diplomo EAGT. Poklicna pot jo je vodila od vrtca do šole, od svetovalne delavke do ravnateljice, zaposlena je bila v svetovalni službi kot ravnateljica vrtca in pomočnica ravnatelja v šoli, v vsakodnevnem stiku z otroki, mladostniki in starši. Nataša se aktivno ukvarja s promocijo zdravja na delovnem mestu in je avtorica sprostitvenih metod dela po metodi Aleksandrove tehnike. Je avtorica številnih strokovnih člankov.

KAJ JE SUPERVIZIJA?

Skupinska supervizija

se je v zadnjih letih razvila v tistih delovnih okoljih, kjer je delo povezano z intenzivnimi stiki z ljudmi v različnih gospodarskih panogah. Znano je, da se delovni pogoji in razmere v delovnih okoljih nenehno spreminjajo. Zaradi množice dejavnikov, ki nenehno vplivajo na izvajanje dela ugotavljamo, da samo formalno strokovno znanje ni dovolj za obvladovanje vseh sprememb in nastalih situacij. Zato je za dvig strokovnih kompetenc potreben drugačen pristop. Eden od uspešnih pristopov je supervizija. Gre za tako imenovano praktično učenje, osnovna metoda pa je refleksija. 

Refleksija

je pogovor oz. proces v katerem udeleženci pridobijo drugo  mnenje oz. videnje svojega ravnanja in delovanja, o tem razmislijo ter posledično pridobijo nove zamisli za drugačno, učinkovitejše delovanje. Za supervizijo je značilno to, da udeleženci ne dobivajo konkretnih usmeritev in odgovorov na svoja vprašanja temveč do odgovorov pridejo sami, skozi lastno razmišljanje, refleksijo in uvide v lastno ravnanje. Znano je, da je takšno učenje najučinkovitejša oblika za dvig tako strokovnih kompetenc kot kompetenc za delo z ljudmi.

PODPORNA SUPERVIZIJA ZA KARIERNI RAZVOJ ZAPOSLENIH

KDAJ IN KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

Delavnica skupinske supervizije za karierni razvoj zaposlenih je namenjena zaposlenim znotraj organizacij kot preventiva pred konfliktnimi situacijami, pred izgorevanjem ter za zagotavljanje kvalitetnejšega poklicnega dela. Preko supervizije udeleženci pridobijo nove socialno čustvene kompetence in osvežen vpogled v interakcije na delovnem mestu ter izpeljavo strokovnih vsakodnevnih nalog, opolnomočili pa se bodo za boljše reševanje iz lastne prakse izhajajočih primerov. Supervizija se po potrebi lahko izvaja tudi individualno ali skupinsko.*

OBVEZNOSTI:

Udeleženci  opravijo refleksijo po vsakem supervizijskem srečanju, oddajo po eno pisnosupervizijsko gradivo (problemske situacije) in napišejo zaključno evalvacijo. Potrebna je pripravljenost za kontinuirano in aktivno sodelovanje v procesu dela.

TRAJANJE

Program se izvaja predvidoma
4 pedagoške ure na 14 dni.

CENA

344 €

za udeleženca

INFORMACIJE

info@vzlet.in           ali natasaleban216@gmail.com
Tel: 041 344 725

SUPERVIZIJA ZA STROKOVNE DELAVCE

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

Delavnica supervizijeje namenjena pedagoškim delavcem  vzgojiteljem, učiteljem in svetovalnim delavcem kot preventiva pred izgorevanjem ter za zagotavljanje kvalitetnejšega poklicnega dela. Preko supervizijeudeleženci pridobijo nove socialno čustvene kompetence in dobrobit v vzgoji in izobraževanju, opolnomočijo pa se tudi za boljše reševanje iz lastne prakse izhajajočihprimerov.

Supervizija se po potrebi lahko izvaja tudi  individualno ali samo z dvema udeležencema. *

OBVEZNOSTI:

Udeleženci po vsakem supervizijskem srečanju napišejo refleksijsko poročilo,  oddajo pisno supervizijsko gradivo (problemske situacije) ob zaključku napišejo zaključno evalvacijo.

TRAJANJE

Program se izvaja predvidoma
4 pedagoške ure na 14 dni.

CENA

 244 €

za udeleženca iz VIZ

INFORMACIJE

info@vzlet.in           ali natasaleban216@gmail.com
Tel: 041 344 725

S spoštovanjem,