Terapija z otroki in mladostniki

V prvi fazi v obravnavo vključimo tudi starše.

Starši so v večini primerov lahko v vlogi koterapevta.

Včasih skupaj najdemo in preprečimo prenos starševskega odzivanja na otroka.

family, holding hands, parents-1866868.jpg

Vrste težav:

 • pomoč pri samomorilnih težnjah
 • post-kovidne težave in stiske
 • obravnava po hospitalizaciji
 • sprejemanje otrokove kronične bolezni
 • otroci s posebnimi potrebami
 • otroci s težavami vedenja (vzpostavljanje rutine, postavljanje zdravih meja, nesodelovanje otroka)
 • težave z učenjem (pozornost, koncentracija)
 • puberteta in slabi medsebojni odnosi
 • žalosten in depresiven otrok

Pri delu z otroki uporabljamo:

 • pogovor kot pomoč
 • igralno terapijo
 • domišljijske igre in vizualizacijo
 • vedenjsko-kognitivne igre in tehnike
 • terapijo z risanjem in glino
 • delo s čustvi in občutji

Delam tudi z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju.

Nudim podporo tudi staršem in asistentom invladiov.

V ospredje postavljam:

 • Učenje dialoga
 • Varen prostor za čustveno izražanje
 • Spodbudo k odprtem izražanju stisk, problemov …
 • Vpliv invalidnosti na celotno družino
 • Pridobivanje novih veščin in znanj: kaj lahko starši naredijo doma (kako motivirati, kaj delati, spoznavanje kreativnih medijev, vključevanje novih dejavnosti)
 • Zmanjševanje stresa: načini kaj lahko starši storijo zase, za svoje zdravje – vzgoja za odpornost in sproščanje ter prepoznavanje ključnih točk samopomoči
 • Pomoč in opolnomočenje

Dokumenti v pomoč

Kriteriji za socialno pedagosko oceno
Razvijanje socialnih in emocionalnih veščin
Profil samopodobe pri najstniku

Nataša Leban

Smer - vrsta psihoterapije:

geštalt-izskustvena družinska

Cena ure: 60-70 €

Vzlet

Svetovanje in posvetovanje je osebno in poteka na osnovi:

 • prostovoljnosti
 • skupnem dogovoru
 • zaupnosti podatkov