geštalt terapija

Nataša Leban

»Vsako življenje ima svoj tok, kot ima vsaka reka svojo pot. NE da se je preusmeriti. Lahko pa uredimo bregove in očistimo strugo...«

Cilj geštalt terapije

Pomagati osebam, da v odnosih ozavestijo ovire in preko direktnih izkušenj dosežejo maksimalno samo-zavedanje. Otrokom skušamo biti v pomoč pri razvijanju individualne odgovornosti, samokontrole in ustreznemu odzivanju. Pri delu z otroki dajemo poudarek na preizkušanje novih vedenj na kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju. Iščemo močna področja, tisto, kar nam pomaga živeti bolje, tako za otroke kot za odrasle.

Vprašanja, ki jih v terapiji raziskujemo:

Temeljna pravila,

katerim pri Geštalt terapiji sledimo:

Podrobneje o terapiji

1.
GESTALT TERAPEVTSKI PRISTOP

Gestalt pristop se ne ukvarja toliko s preteklostjo, zgodnjim otroštvom in travmami, čeprav je dejstvo, da so tudi izkušnje iz preteklosti za nas boleče in so nas zaznamovale ter imajo vpliv na naše trenutno življenje.

Geštalt terapija na nevsiljiv in enostaven način poudarja pomen doživljanja in zavedanja sedanjega trenutka –  Tukaj in zdaj.

Celostno – z zavzetim opazovanjem in vključevanjem.

harry-cunningham-qMrUh0RkaNg-unsplash

Prav tako je pomembna predpostavka, da ima vsak izmed nas v sebi ključ do odgovorov na vprašanja, ki si jih zastavlja.

Da je sam najbolj usposobljen za oblikovanje svojega življenja v skladu s svojimi potrebami, a se nam lahko zgodi, da se iz različnih razlogov ob tem zaplezamo in tako sami odgovore težje najdemo ali razumemo njihov pomen.

2.
POMEMBEN JE MEDSEBOJEN IN PRISTEN ODNOS
3.
SOOBLIKOVANJE SVOJEGA ŽIVLJENJA

Geštalt psihoterapija izpostavlja sposobnost vsakega izmed nas za aktivno sooblikovanje svojega življenja,  je proces učenja sprejemanja svojih občutkov, doživljanja, misli, vedenja in krepitev zavedanja, da lahko svoje življenje aktivno sooblikujemo ter avtonomno živimo.

Spremembe lahko dosegamo v sedanjosti, torej tukaj in zdaj, s tem, ko sprejmemo svoje občutke in doživljanja.  Vsakdo izmed nas v sebi nosi prave odgovore zase ter sposobnost sooblikovanja svojega življenja

ian-stauffer-bH7kZ0yazB0-unsplash

Kot vsak izmed nas pa kdaj potrebuje razumevanje drugega – v primeru psihoterapije terapevta in ugotovi kaj je zanj pomembno in kaj potrebuje. Za spremembe in načine izbire je odgovoren vsak sam.

Terapevt klienta nevsiljivo spodbuja k odnosni ravni na principu dialoga ter zavedanju lastnih, direktnih izkušenj ter ga spodbuja in opogumlja k preizkušanju novih vedenj.

4.
GESTALT PSIHOTERAPEVT
5.
VODILA PRI DELU
  • Bodi tukaj in sedaj
  • Daj prednost čustvom in senzornemu doživljanju
  • Izražaj se direktno
  • Bodi sam svoj gospodar
  • Poskusi kaj novega
  • Vse, kar delaš, je del tebe.

Jasno zavedanje trenutnih potreb, prevzemanje odgovornosti zanje ter iskanje ustreznih  možnosti za  izboljšanje je bistveno.

Ker vse življenje poteka v stiku z okoljem, se gestalt terapija osredotoča na načine, kako posameznik komunicira z okoljem. To pogosto dela na način, ki mu je nekoč v preteklosti služil, do problema pa pride, ko vzorce, ki so mu nekoč koristili uporablja tudi v situacijah, v katerih mu ne pomagajo ali mu celo škodujejo.

V gestalt terapiji terapevt ne zdravi, je le tisti, ki posamezniku pomaga prepoznavati načine komuniciranja z okoljem in ga usposablja za zavestno in ustrezno izbiro komunikacije.

20180422_GNK_0005

"Geštalt nas napravlja mladostniško razposajene, kar je za ustvarjalno delo nujno. Ne dovolite, da v vas mladostništvo usahne."

6. GESTALT ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Oboji ob sebi potrebujejo osebnostno zrele posameznike (starše, učitelje, vaditelje …), odrasle, ki jim znajo »razsvetljevati« polje in »razganjati meglo«, da bi ti lažje našli pot do sebe.

Da jim  odrasli ne vsiljujejo »svoje«, da  znajo sprejeti tudi njihove odpore, jim dati možnosti izbire, jim zaupati in jih spodbujati...

VIRI

Kotnik, R. (2013) Uporabna fenomenologija: njena načela v psihoterapevtski praksi. Kairos, 7 (3-4), 91-100.

Lamovec, T. (1995) Načela Gestalt terapije za vsakdanje življenje, Ljubljana: Arx.

Ščuka,  V. (2007). Šolar na poti do sebe. Oblikovanje osebnosti. Didakta. Radovljica

Žorž, B. (2005) Svetovati ali poslušati: priročnik za samopomoč in svetovanje v vsakdanjem življenju.Celje:Društvo Mohorjeva družba:Celjska Mohorjeva družba.

Žvelc, G. (2011) Psihoterapija. Ljubljana: Založba IPSA.